SZKOLENIA EDUKACYJNE DLA BISKUPÓW
oraz ich współpracowników i wyższych przełożonych zakonnych z Europy Środkowo-Wschodniej 

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Finanse i Fundraising

Finanse i Fundraising

Kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC) oraz United States Conference of Catholic Bishops’ Office to Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe oferują w Warszawie następujące kursy:
  • Zarządzanie finansami i pozyskiwanie funduszy (29 listopada - 2 grudnia 2021)
  • Zarządzanie kryzysowe (6-9 grudnia 2021)
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (22-25 listopada 2021)
  • Dwutygodniowy kurs języka angielskiego (2-19 września 2021)

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Organizatorzy: