SZKOLENIA EDUKACYJNE DLA BISKUPÓW
oraz ich współpracowników i wyższych przełożonych zakonnych z Europy Środkowo-Wschodniej 

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Finanse i Fundraising

Finanse i Fundraising

Kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC) oraz United States Conference of Catholic Bishops’ Office to Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe oferują w Warszawie następujące kursy:
  • Zarządzanie finansami i pozyskiwanie funduszy (11-14 listopada 2019)
  • Zarządzanie kryzysowe (9-12 grudnia 2019)
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (18-21 marca 2019 oraz 21-24 października 2019)
  • Dwutygodniowy kurs języka angielskiego (12-29 września 2019)

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Organizatorzy: