SZKOLENIA EDUKACYJNE DLA BISKUPÓW
oraz ich współpracowników i wyższych przełożonych zakonnych z Europy Środkowo-Wschodniej 

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Finanse i Fundraising

Finanse i Fundraising

Kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC) oraz United States Conference of Catholic Bishops’ Office to Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe oferują w Warszawie następujące kursy:
  • Zarządzanie finansami i pozyskiwanie funduszy (16-19 listopada 2020)
  • Zarządzanie kryzysowe (7-10 grudnia 2020)
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (19-22 października 2020)
  • Dwutygodniowy kurs języka angielskiego (3-20 września 2020)

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Organizatorzy: