Organizatorzy

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC) 

Centrum prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe (jezuitów) mieszczące się w Warszawie. ECCC organizuje profesjonalne kursy dla różnych grup społecznych, między innymi dla dziennikarzy, nauczycieli oraz liderów zarządzających strukturami Kościoła oraz instytucjami oświatowymi.

 

Office to the Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe at USCCB 

Podkomisja Pomocy Kościołowi w Centralnej i Wschodniej Europie jest jednostką organizacyjną Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych (USCCB) i składa się z ośmiu biskupów. Każdego roku Podkomisja, wspierana przez zespół pracowników, szczegółowo analizuje oraz ocenia wnioski o granty i podejmuje decyzje o finansowaniu wybranych projektów.

Strona główna | Szkolenie dla Biskupów z Zakresu Przywództwa | Kurs języka angielskiego | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | Organizatorzy | Kontakt

developed by