Finanse i fundraising

Zarządzanie finansami obejmuje planowanie, kierowanie, organizację i kontrolę zasobów pieniężnych danej organizacji.
Pozyskiwanie funduszy to proces zbierania środków lub otrzymywania datków materialnych poprzez zwracanie się z prośbą o wsparcie do osób prywatnych, firm, organizacji charytatywnych lub rządowych. Pozyskiwanie funduszy polega na nawiązywaniu kontaktów – wymaga to umiejętności rozwijania relacji pomiędzy darczyńcami a potrzebującymi, jak również wykazywania się kreatywnością oraz dbałością o zachowanie przejrzystości w procesie nawiązywania i dbania o te relacje.

Seminarium skierowane jest do biskupów, prowincjałów i matek prowincjalnych oraz osób odpowiedzialnych za finanse w diecezjach. Podczas spotkania przyjrzymy się takim aspektom jak:

- bieżące i długoterminowe planowanie finansowe,

- zrównoważone zarządzanie kwestiami finansowymi,

- samodzielność oraz solidarność w kwestiach finansowych.

Zastanowimy się również, jak zwiększyć ufność społeczną w stosunku do działań filantropijnych oraz podamy przykłady narzędzi pozyskiwania środków finansowych na działalność charytatywną. Ważnym tematem nad którym będziemy się chcieli zastanowić będzie to jak mądrze wykorzystać pomoc finansową i rzeczową, którą otrzymujemy dla naszych działań, a jednocześnie uczyć lokalne społeczności odpowiedzialności za własne projekty. Będziemy również chcieli zastanowić się nad tym jak stworzyć profesjonalne biuro ds. rozwoju i pozyskiwania funduszy i jakie kompetencje powinna mieć osoba, która za nie odpowiada.

Podczas spotkania przewidujemy praktyczne zajęcia polegające na przygotowaniu podstaw pod konkretny wniosek grantowy

Seminarium odbędzie się w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC) w Warszawie w dniach 29 listopada - 2 grudnia 2021. Wszelkie koszty seminarium, jak również koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa w całości Konferencja Episkopatu USA.

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia