Kurs języka angielskiego dla biskupów oraz ich współpracowników

Dwutygodniowy kurs języka angielskiego odbędzie się w dniach 4-21 września 2023 roku w Warszawie. Kurs ten przeznaczony jest zwłaszcza dla kierujących kościołem – biskupów oraz wyższych urzędników Kurii, którzy ze względu na swoje bieżące obowiązki nie mogą opuścić wspólnoty wiernych na dłuższy czas, aby wziąć udział w kursie prowadzonym w środowisku języka angielskiego.

Uczestnicy kursu będą mieli możliwość zdobycia i poszerzenia znajomości języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia umiejętności komunikacyjnych.  Sprawność mówienia stanowi najistotniejszy element kursu. Ponadto uczestnicy będą mogli doskonalić również sprawności pisania, czytania i słuchania.

Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, odpowiednio do poziomu umiejętności w zakresie języka mówionego (poziom początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany). Zajęcia wyróżnia ich interaktywny charakter; prowadzący to doświadczeni i profesjonalni nauczyciele. Wszyscy uczestnicy otrzymają podręcznik, który wraz z dodatkowymi materiałami przygotowanymi przez nauczycieli ułatwi doskonalenie sprawności językowych w sposób przyjazny i interesujący. 

Dzięki wsparciu Konferencji Episkopatu USA udział w kursie , jak również zakwaterowanie i wyżywienie są dla uczestników bezpłatne.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w kursie języka angielskiego prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo mają księża biskupi oraz inni przełożeni kościelni, rejestracja urzędników Kurii prowadzona jest zgodnie z kolejnością wpływających zgłoszeń. 

Strona główna | Szkolenie dla Biskupów z Zakresu Przywództwa | Kurs języka angielskiego | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | Organizatorzy | Kontakt

developed by