Seminarium

Seminarium poświecone katolickiej nauce społecznej dzięki udziałowi dynamicznych i wnikliwych prelegentów pozwoli zapoznać się z nowym spojrzeniem na zagadnienia ujęte w społecznym nauczaniu Kościoła jako fundamentalne i mające obecnie ogromne znaczenie, również w kontekście Europy Wschodniej. Tematy, które zostaną poruszone to Dobra zarządczość a prawa człowieka – Profesor Stephen Schneck, Dyrektor Instytutu Badań Polityki oraz Studiów Katolickich (the Institute for Policy Research and Catholic Studies (IPR)); Prawa i obowiązki pracowników – Brat Clete Kiley, starszy pracownik naukowy IPR oraz Delegat Arcybiskupa do spraw Zaangażowania Obywatelskiego w Archidiecezji Chicago; Doktrynalne i biblijne korzenie pojęcia sprawiedliwości, ks. bp John Strynkowski, emerytowany kapłan Diecezji Brooklyn; Ubodzy  a ewangelia – dr Meghan Clark, Uniwersytet Św. Jana; Laudato si a środowisko naturalne - Brat Augusto Zampini, Katolicka Agencja Rozwoju CAFOD; Etyczny biznes - Siostra Helen Alford, O.P., Angelicum; oraz Komunikowanie Katolickiej doktryny społecznej – Michael Sean Winters, wizytujący współpracownik IPR. 

 

Poniżej znajdują się materiały, które będą wykorzystane podczas seminarium.