Prelegenci

Msgr. Ján BABJAK SJ
arcybiskup i metropolita preszowski


Urodził się 28 października 1953 r. w miejscowości Hažín nad Cirochou koło
Humennego.
W Humennem ukończył liceum, a studia teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym
im. Cyryla i Metodego w Bratysławie w latach 1973-1978.
11 czerwca 1978 r. w Preszowie przyjął święcenia z rąk biskupa kriżewczyńskiego
ThDr. Joachima Segedi.
W latach 1978 - 1983 pełnił posługę jako kapłan w Preszowie.
18 czerwca 1987 r. potajemnie wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.
Pierwsze śluby złożył 18 czerwca 1989 roku.
Ukończył studia licencjackie na Papieski Instytucie Wschodni w Rzymie w latach
1991-1993.
Jako administrator Domu Rekolekcyjnym św. Ignacego w Preszowie w latach 1993 -
1994.
Pracował w Radiu Watykańskim w latach 1994-1995.
16 grudnia 1996 r. obronił doktorat.
W latach 1997-2002 był dyrektorem Centrum Duchowości Wschód-Zachód im. Michala
Lacka w Koszycach. Jednocześnie pełnił funkcję wykładowcy uniwersyteckiego na greko-
katolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie oraz na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Trnawie, gdzie wykładał duchowość wschodnią.
Został mianowany na biskupa eparchialnego Preszowa 11 grudnia 2002 r.
Wyświęcony 6 stycznia 2003 r. przez papieża Jana Pawła II. w Bazylice św. Piotra w
Rzymie..
Intronizacja odbyła się 18 stycznia 2003 r. w Preszowie. Za swoją dewizę wybrał słowa
św. Pawła Apostoła: "Jesteście świątynią Boga żywego" (2 Kor 6, 16).
W ramach Konferencji Biskupów Słowackich jest przewodniczącym Podkomisji
Środowiska.
  W latach 2003 do 2009 był biskupem odpowiedzialnym za Radio Lumen. W dalszym
ciągu pełni funkcję przewodniczącego jego Rady Nadzorczej.
Założył sześć ośrodków duszpasterskich i   ośrodków formacji : dwa dla młodzieży,
jeden dla rodzin i   trzy dla Romów, które aktywnie działają.
30 stycznia 2008 r. Ojciec Święty Benedykt XVI podniósł Kościół Greckokatolicki na
Słowacji do rangi kościoła metropolitalnego sui iuris, z siedzibą w Preszowie, a pierwszym
arcybiskupem preszowskim, i biskupem metropolitalnym mianował Jána Babjaka SJ,
dotychczasowego preszowskiego biskupa eparchialnego.
7 marca 2009 r., jako głowa kościoła wschodniego sui iuris, został mianowany
członkiem Kongregacji Kościołów Wschodnich w   Rzymie.
W dniu 26 października 2010 r. został mu przyznany tytuł Doctor honoris causa
Uniwersytetu Preszowskiego, a  taki sam tytuł został mu przyznany 25 kwietnia 2013 przez
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Marek Blaza SJ

Marek Blaza SJ (ur. 1970) - dr hab. teologii, wykładowca teologii ekumenicznej i dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum w Warszawie, na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim i w Seminarium Greckokatolickim we Lwowie (Ukraina), w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Wcześniej wykładał też w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Trirytualista: może sprawować sakramenty w rycie bizantyjsko-ukraińskim, bizantyjsko-rumuńskim i łacińskim. Duszpasterz akademicki dla grekokatolików w Warszawie. We wrześniu 2017 roku pełnił funkcję kaznodziei na Synodzie Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Autor wielu publikacji na temat teologii i liturgii Kościołów wschodnich oraz dialogu ekumenicznego. Ostatnio opublikował książkę pt. "Kościół w stanie epiklezy", w wydawnictwie WAM, Kraków 2018.

Bratowskaja Krystina

ur. 27 września 1989 r. we wsi Uliczne (powiat Drohobycz w obwodu lwowskim). W 2011r. skończyłam studia na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych i otrzymałam kwalifikacje księgowego i ekonomisty. Od 2012 roku jestem członkinią wspólnoty ewangelickiej „Galilea” Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. W latach 2013-2015 uczyłam się w Szkole Doradztwa Rodzinnego przy fundacji „Caritas” UKG, w tym okresie byłam członkinią ruchu dla małżeństw «CANA». Od kwietnia  do września 2015 r. pracowałam dla fundacji „Caritas”,odpowiadałam za otwarcie chrześcijańskiej kawiarni „Witanie”.
Od 9.05.2009 r. jestem mężatką, mąż Roman Bratkowski. Jestem matką trójki dzieci. Moje czwarte dziecko zmarło w zeszłym roku w wieku 8 miesięcy. Mój mąż jest kapłanem. Od lutego 2017 roku razem służymy w Parafii Przemienienia Pańskiego w obwodzie dniepropietrowskim (parafia należy do egzarchatu donieckiego). W chwili obecnej prowadzę grupy biblijne i wraz z mężem jeżdżę na rekolekcje do innych parafii, przyjmuję misjonarzy. Za swój główny dar otrzymany od Boga uważam zdolność do budowania relacji.

Ks. Rocco D’Ambrosio

urodził się w 1963 roku w Cassano delle Murge, Bari, Włochy, jest kapłanem w Diecezji Bari. Studia: filozofia (licencjat 1984 na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, w 1992 na II Uniwersytecie Rzymskim “Tor Vergata”); teologia (licencjat 1987 na Uniwersyutecie Laterańskim w Rzymie); nauki społeczne (doktorat 1995 Na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie).

Jest profesorem filozofii politycznej na Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz Dyrektorem Katedry Społecznej Nauki Kościoła imienia Arcybiskupa Remberta G. Weaklanda. O.S.B. tegoż wydziału.

Jest profesorem etyki administracji publicznej na Wydziale polityki Personalnej w Administracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dawniej SSAI w Rzymie)

Wykłada jako profesor wizytujący na kilku uniwersytetach zagranicznych.

Jest autorem i redaktorem szeregu publikacji z zakresu filozofii politycznej, w tym: Il potere e chi lo detiene (2008), Come pensano e agiscono le istituzioni (2011), La storia siamo noi. Tracce di educazione politica (2011), Luoghi comuni. Un tour etico a Roma (2013), Corruptia. Il malaffare in un Comune italiano (2014), Non come Pilato. Cattolici e politica nell’era di Francesco (2015), Ce la farà Francesco? La sfida della riforma ecclesiale (2016), w języku portugalskim: Francisco vai conseguir? O desafio da reforma da Igreja, Paulinas, Lizbona 2016; w języku hiszpańskim: ¿Lo conseguiráFrancisco? Reforma eclesial y lógica institucional, San Pablo, Madryt 2016; w języku angielskim: Will Pope Francis Pull It Off? The Challenge of Church Reform, Liturgical Press Collegeville (MN-USA)..

Pracuje jako dziennikarz niezależny, jest członkiem Związku Dziennikarzy Włoskich.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Cercasi un fine” oraz jego strony internetowej, pełni funkcję Dyrektora Naukowego szkół kształcących w zakresie polityki i nauk społecznych w Apulii (Włochy), patrz www.cercasiunfine.it .

Współpracował (1995-2002) z Krajową i Regionalną Konferencją Episkopatu Włoch jako dyrektor Wydziału Sprawiedliwości i Pokoju.  

                                                                                                                   

Bp. Jeffrey Marc Monforton
biskup Steubenville

Data i miejsce urodzenia:

Jeffrey Marc Monforton urodził się 5 maja 1963 roku w Detroit, jest synem Marca Louisa Monfortona i Virginii Rose (z domu Ackerman) Monforton. Jest najstarszym z trzech synów.

Biskup Jeffrey Monforton ukończył Wayne State University, a następnie wstąpił do Seminarium Duchownego Najświętszego Serca, które ukończył otrzymując stopień licencjata filozofii w 1989 roku. Studia na North American College w Rzymie ukończył otrzymując stopień licencjata teologii (Bachelors in Sacred Theology (STB)) w 1992 roku oraz licencjata teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Nieco później, będąc już kapłanem, otrzymał stopień doktora teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.   

Święcenia kapłańskie:

25 czerwca 1994 roku obecny biskup otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze Najświętszego Sakramentu w Detroit, których udzielił mu arcybiskup Adam Maida.  

Posługa biskupia:

3 lipca 2012 Monsignor Monforton został mianowany piątym Biskupem Steubenville.  Otrzymał święcenia biskupie oraz nominację 10 września 2012 roku.

Od chwili mianowania Biskupem Steubenville (2012) jest członkiem Zarządu Papieskiego College’u Pónocnoamerykańskiego w Rzymie (od listopada 2012), od listopada 2015 roku jest członkiem Komitetu Rozwoju PNAC. Biskup Monforton od listopada 2012 roku jest także członkiem Podkomisji do spraw Pomocy Kościołowi w Europie Środkowej i Wschodniej Konferencji Episkopatu USA. Od roku 2013 wchodzi w skład Zarządu Regentów Formacji Kapłańskiej przy Seminarium Św. Wincentego w Latrobe w Pensylwanii, od roku 2017 pełni również funkcję Biskupa Moderatora przy Konferencji Diecezjalnego Systemu Informatycznego (DISC). 10 maja 2014 roku Biskup Monforton otrzymał tytuł Honoris Causa w dziedzinie teologii na Uniwesytecie Franciszkańskim Steubenville.

W listopadzie 2018r. bp Monforton został w Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych Przewodniczącym Podkomisji  ds. Pomocy Kościołom Europy Środkowo-Wschodniej.

Maciej Wiśniewski

specjalizuje się w zakresie przywództwa, zarządzania, skutecznej komunikacji, organizacji i rozwoju biznesu. Pracuje z przedsiębiorcami, liderami, menedżerami, firmami i zespołami, wspomagając ich jako konsultant, mentor, coach i trener biznesu w osiąganiu efektywności oraz skuteczności zawodowej i osobistej.

Był członkiem zarządów i prezesem czołowych firm konsultingowych i technologicznych (np. Andersen Business Consulting, Deloitte, Fujitsu). Ukończył studia MBA na The University of Chicago (USA) oraz studnia w IESE Business School na Universidad de Navarra (Hiszpania).

Jest założycielem i prezesem zarządu firmy Inspire Leadership, której misją jest dzielenie się z klientami – firmami, przedsiębiorcami liderami i menedżerami – najlepszymi i sprawdzonymi praktykami i rozwiązaniami w zakresie przywództwa  i zarządzania, pomagając im osiągać coraz większą skuteczność zawodową i osobistą. Jest senior trenerem i wykładowcą Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechnki Warszawskiej. Współpracuje ze światowej sławy ekspertami w dziedzinie przywództwa, komunikacji oraz coachingu i mentoringu przywódczego, m.in. z dr. Johnem C. Maxwellem.